Ние, Съюзът на драматичните артисти на Сърбия и Синдикатът на драматичните артисти на Сърбия, като културни и обществени работници, споделящи живота на своя народ, във време на страх, побоища, закриване на университети и медии, съобщаваме на обществеността, че:
1. Поддържаме колегите професори и съратници на Факултета за драматически изкуства в Белград, които чрез прекратяване на работата протестират срещу невъзможността нормално да протича учебният процес.
2. Настоятелно искаме от властта на тази държава:
- да престане чрез своите медии да нарича терористи студентите и професорите от университетите и членовете на организацията "Отпор";
- да изтегли от парламента предложения закон срещу тероризма, след като продължава да нарича терористи нашите деца, колеги-студенти и сътрудници на университетите;
- да прекрати арестите на другомислещите, които по мирен начин изразяват своите позиции;
- да открие и назове поименно онези маскирани биячи, които пребиват нашите студенти;
- да спре със закриването на медии и с преследването на журналисти;
- да осигури достъп на всички граждани до цялата информация.
3. Каним публиката и колегите да проявят солидарност с всички, чиито граждански и трудови права са нарушени.
Очакваме от нашите членове след всяко представление, във всеки театър в Сърбия, да четат пред публиката настоящето съобщение.
Белград, 29 май 2000 г.