Изложба

Анти
Феминизъм/Мачизъм

куратор Диана Попова
Участници:
Боряна Драгоева
Георги Тушев
Даниела Костова
Зорница София
Косьо Минчев
Хубен Черкелов

Галерия XXL, 20 юни 2000 г., 19 ч.

Осъществява се с подкрепата на:
KulturKontakt - Австрия
Pro Helvetia - Швейцария
Фондация Съвременно изкуство - София