Религия & Култура е специализирано издание, списвано от студенти и преподаватели от магистърската програма "Сравнително религиознание" към Нов български университет, а третата му книжка за тази година е осъществена и с помощта на Департамента "Антропология" в НБУ и Посолството на Ислямска Република Иран. Списанието публикува словесна част от религиозния спектър: "Кратка история на гностическата религия" от архим. доц. д-р Павел Стефанов, "Нестинарският тиас" от доц. д-р Валерия Фол, "Преводът и еквивалентността" от д-р Мона Каушик, "Дзен, "не-словесното" и хайку" от доц. д-р Бойка Цигова, "Мистически мотиви в поетическото творчество на Омар Хайям" от Иво Панов, "2000 години от Рождество Христово...!?" от проф. д-р Иван Панчовски... - все смислени и конспективни текстове, които служат като учебно помагало не само на студентската публика. А изразимото и неизразимото за този тип мислене са равностойни по сила. Ето как пише в своето представяне на Иран публицистът Саид Маджид: "Мирът и спокойствието са възможни само в светлината на религиозното наставление. А фактът, че всички Божествени религии са пътища, насочени към единобожието, към взаимното уважение на всичките им светини, както и на божиите им пратеници, е достоен и възхваляващ самите тях."
Сп."Религия & Култура" е хубав знак по собствения ни път.

К