Конкурс за издатели

Подкрепа на преводни издания
върху проблеми на хомосексуалността


Центърът за развитие на книгоиздаването към Института "Отворено общество" - Будапеща обявява второто издание на конкурса за частично финансиране на превода и издаването на книги, засягащи проблеми на хомосексуалността в исторически, културологически, правов, психологически и т.н. аспект. Не се допускат за кандидатстване проекти за издаване на преводи на художествена литература.
В конкурса могат да участват само издателства.
Преводачи или нестопански организации, работещи в тази сфера, трябва да се обърнат към българско издателство, което да подготви и осъществи проекта.
Краен срок за кандидатстване: 30 август 2000 г.
Проектите изпращайте на адрес:
Yana Genova
Center for Publishing Development
Open Society Institute
Oktober 6 utca 12
Budapest 1051/ Hungary
Fax: +361 327-3042
Tel.: +361 327-3137
Е-mail: ygenova@osi.hu
За повече информация, списък на препоръчаните заглавия и формуляри, моля обръщайте се към Яна Генова на посочения по-горе адрес и Е-mail или в Центъра за изкуства "Сорос" на тел. 980 02 44, 980 49 24 (Милена Делева, mdeleva@sca.osf.bg). Пълната информация може да бъде открита и на интернет страницата www.osi.hu/cpd/lg2000.html,