На 11 юни т.г. внезапно ни напусна

проф. д-р Милчо Лалков

Неговите лекции по нова и най-нова история на Балканските народи бяха събитие. Неговите изследвания на Балканското националноосвободително движение и Балканската война, на Балканската политика на Австро-Унгария, на идеята за федерация в Европейския югоизток и още много монографии, студии, статии са незаменим влог в българската и европейската историческа наука. Той четеше лекции в Австрия, Германия, Холандия, Швейцария и САЩ, получили престижната Хердерова награда, превърна се в безспорен академичен авторитет... В травматичното поле на балканистиката проф. Лалков внесе достойна сдържаност, неговото поведение в науката беше и ще продължава да бъде синоним на университетски финес, на рядко срещана зрелост пред лицето на историята.
Сбогом, Професоре!

К