Главозамайване
до главоломност


Да говорим за новото около Вазов, да говорим работно. Иде ред на Инна Пелева. Напоследък тя опипва социеталността на Вазовите сравнения в "Под игото", тъй както ветеринар опипва набъбналите вени по врата на състезателен кон. Тя разкрива кентаврическата културна структура на тези сравнения - морното съзнание на Вазов за антропоморфен Запад и териоморфен Изток, концентрирано в тях вени: политически Западно-източен диван - и който седне на него, вместо да заспи, се събужда, за да разбере, че е бил заспал и се намира на Изток, докато си е мислел, че е буден и се намира на Запад, и сяда, за да заспи, но, сядайки, се събужда, за да разбере, че...
Текстът "Вазов" (нали така ще се изразяваме вече, а?) може да поддържа това словесно главозамайване до главоломност. Анализите на Пелева - също. Нова работа по възвишеното - това е около Вазов (и Възраждането). То же и Бойко Пенчев върху "Драски и шарки". Те са от Южна България - Инна и Бойко - аз не съм. Вазов е. Двамата са козирози - и аз съм, и България же. Вазов не е.

Ани Илков

150 думи за Вазов

До 27 юни 2000 година, когато ще празнуваме 150 години от рождението на Иван Вазов, "Култура" ще публикува по 150 думи на българи, които имат отношение към Патриарха на българската литература.