Пречистването Исихия

Пъстрата програма на Салона на изкуствата съобщава - измежду множеството си оригинални прояви - за концерт-промоция. На "Исихия" - една нестандартна формация, постигнала убедителен, съвременно звучащ синтез между църковнославянските напеви и българските народни ритми. Още самото име - едновременно загадъчно и познато - говори за духовните търсения и трансценденталната посветеност на неговите носители. А веднъж чута, музиката на тези млади хора е трудно да бъде забравена или подмината.
След шумната и сгорещена суетня на столицата ни поглъща хладната централна зала на Националния исторически музей. Под високите сводове отеква тържествен звук, чист и заклинателен като молитва. Измежду реликвите от паметни времена се надига тътен: бавен двуглас нарежда древни слова, внезапно ритъмът се скършва в познат, бърз фолклорен мотив; гласове и инструменти се догонват, наслагват и сплитат, докато стихнат над смълчаното множество. Не е трудно човек да се поддаде на магията, осъзнал, че не е просто гост на поредния майсторски концерт, а съучастник в искрена и пречистваща изповед. Високо зад музикантите - като здрав тил - голям екран проектира картини - вдъхновяващи символи на българската мощ. В общия звук синтетично се смесват традиционни за българина инструменти - гайда, кавал, тамбура, с електронно-акустичните: китари, синтезатор. Резултатът е убедителна и въздействаща сплав, спрямо която публиката не остава безучастна: двата биса отново доказват нескритата любов към изконно българското и яркия талант на младите музиканти от "Исихия".

Боряна Колева