Културен коктейл

Факти, факти, факти
На "Славейков"

Спорът за Народната библиотека
Георги Черкелов навърши 70, Геновева Димитрова
Новините - скучна церемония, Спасиана Кирилова
Конкурсът Борис Христов, Румяна Апостолова
Наградите Христо Г. Данов
Изложбата Анти Феминизъм/Мачизъм, Борис Костадинов
Празник на музиката, Людмил Фотев
Памет за Тончо Жечев, Марин Бодаков
Софийски солисти свирят Моцарт, Наталия Илиева