Изборът на "Култура"


Изложба
Анти
Феминизъм/Мачизъм

Галерия XXL - София
20 юни - 10 юли 2000 г.

Румен Даскалов
Оттук-оттам
Издателство ЛИК, 2000
Цена 5 лева