Дружество Елиас Канети

Излезе и вторият брой на списание "Elias Canetti/Елиас Канети" - международно списание за трансдисциплинарни културологични изследвания. Двуезичното списание е издание на Международното дружество "Елиас Канети", което от март т. г. получи за свое седалище прекрасната сграда в Русе, принадлежала някога на рода Канети.
Дружеството е създадено през 1992 г. от участниците в първата конференция, посветена на творчеството на Елиас Канети "Автобиография между фикция и действителност". Юридически е регистрирано през 1995 г. Дружеството си поставя за цел да популяризира творчеството на Елиас Канети, да насърчава изследването на неговото творчество, както и да стимулира сравнителното и историческото изследване на културата.
През годините на своето съществуване дружеството проведе три международни конференции, множество литературни четения, изложби, доклади, семинари и т.н. самостоятелно или съвместно с други културни институции, като задграничното бюро на Института за Източна и Югоизточна Европа и на Гьоте институт в София, с Дунавския театрален фестивал в Русе, с университети и други научни институти. От 2000 г. Международният театрален фестивал в Русе ще носи името на Елиас Канети. Гости на дружеството са били както творци като Мариане Грубер, Роберт Менасе и Михаел Крюгер, така също и политици като Ерхард Бусек, Петер Марбо и др.
Дружеството сътрудничи с университетите в София, Велико Търново, Русе и Шумен, работи съвместно с посолствата на Република Австрия и на Федерална република Германия. Издателската поредица на Международното дружество "Елиас Канети" излиза в издателство "Рьорих", Германия, което й осигурява международен пласмент и изложбени възможности на Франкфуртския панаир на книгата. Излезли са: "Автобиография между фикция и действителност", Издателство "Рьорих", Германия, 1997; "Маси и история", Рьорих, Германия, 1998 (двете книги излизат с любезното съдействие на Външно министерство на Австрия и на клуб "Отворено общество" - Русе ); "Балканите - барутен погреб", под печат (с любезното съдействие на Министерството на науката и Външно министерство на Република Австрия). С усилията на дружеството на български бяха преведена и издадена книгата на Канети "Тайното сърце на часовника. Записки 1972-1986" (издателство ПИК, 1999. Превод Пенка Ангелова, Ана Димова). Подготвят се за печат и неговата книга "Провинцията на човека" и другите записки на Канети.
Една упорита и успешна дейност, която остава някак встрани от шума и суетата на столицата, но има важно значение за отварянето ни към света.

Н. В.