Честито!


Валентина Бояджиева е новият председател на Съюза на преводачите в България. Като главен редактор на списание "Панорама" Валя Бояджиева извърши чудеса - изданието представи пред публиката важни текстове, чиято съдба на абсурдния български пазар като отделни книги е напълно невъзможна. Само ловец на невъзможното може да събере нужния кураж нагло да издава томове с пиеси, "малки" литератури и т н. Точно толкова невъзможо е да хармонизираш вавилонските усилия на преводаческия съюз (прочее както и на всеки творческо-професионален съюз, но туй в скоби!). Но като всеотдайни свидетели на упоритото й обучение по маркетинг и други мениджърски иширети, не можем да не й пожелаем да съхрани панорамата на своя размах, радарите на културната си чувствителност, силата на действения си характер, та белким въведе някакъв благороден ред в преводаческата джунгла.

М. Б. и Н. В.