Меморандум

на Международната асоциация
Св. София - Премъдрост Божия


Общото събрание на Международната асоциация "Св. София - Премъдрост Божия", проведено в град София на 2 юни 2000 г., обсъди проекта, обявен от кмета на българската столица г-н Стефан Софиянски, за издигане на голяма статуя, носеща името "Св. София", в историческия център на града.
Понятието "Света София" не е ново. То много отдавна - още от първите векове на християнството - е било обект на осмисляне, тълкуване, изобразяване. Неслучайно точно това понятие (Божията Премъдрост като Бог Слово) е станало име на главния храм на Източната Римска империя, което от своя страна е стимулирало доразвиването на образната му система. Оттогава насам то е създало своя изключително богата богословска, иконографска, химнографска и пр. традиция, която е добре известна на образованите хора в целия свят. Впрочем изучаването и осмислянето на тази традиция е една от главните задачи на нашата Асоциация.
С недоумение установихме, че предложеният скулптурен образ няма никаква връзка с понятието "Света София" в нито едно от неговите възможни тълкувания: нито с класическото светоотческо отъждествяване на Sofia с Бог Син (ярък пример за такъв образ от средновековието има в Хрельовата кула на Рилския манастир в България), нито дори с простонародното смесване на това понятие с едноименната мъченица София, майката на светиците Вяра, Надежда и Любов.
Предложеният образ е еклектичен конгломерат от несъвместими митологични атрибути, което издава непознаване не само на християнската, но и на античната образност.
Надяваме се, че българските институции, специалистите, интелектуалците и общественото мнение няма да допуснат осъществяването на подобен замисъл, който би довел до дискредитация на българската култура точно там, където тя би трябвало да е най-силна: в историческия център на древния град, носещ името на Божията Премъдрост.

София, 2 юни 2000 г.