Културен коктейл

На "Славейков"

Скандалът с честването на Вазов, Марин Бодаков
Новият адрес на НИМ, Любен Русков
Меморандум на асоциация Св. София
Около застрояването до Руската църква, Христо Буцев
Международно дружество Елиас Канети, Никола Вандов
Конкурсът Борис Христов, Румяна Апостолова
За книгата на Георги Тенев, Николай Гочев
Изложбата Субекти и сенки, Мария Василева
За изложбата Fe-mail, Кирил Прашков
Страсти около Вагнер, Боянка Арнаудова
Пиеса за пловдивската бохема, Пенка Калинкова
Нулева година за българското кино, Асен Владимиров
Борис Данаилов - директор на НЦМГИИ при МК
Валентина Бояджиева - председател на СПБ
Оставка в Министерство на културата
Без катедра Изкуствознание в ХА?