Изборът на "Култура"


Георги Тенев

Страхът на резидента от отзоваване

Проза и драматургия

ИК Triumviratus
ИК Зелена вълна
София, 2000
Цена 7 левa