На 5 юни в Прага е починал

Милош Войта

Късно и почти случайно научаваме, че сме изгубили един (вероятно и единствен) чуждестранен професионален познавач, преводач, ценител и критик на българската драма и театър. Войта наричаше себе си "театрален българист" и вярваше, че сега за общуването на двете театрални култури - чешката и българската - пречи само липсата на пари. Познанието е натрупано. Не се оказа прав. Безразличието победи познанието.
Затова и скръбта ни по Войта е някак безнадеждна.

Весела Груева