Полски културни теми в българския периодичен печат
В. Култура: бр. 12/1999 г. е посветен на Йежи Гротовски; бр. 10/2000 г. - на Анджей Вайда.

В. Литературен вестник: бр. 11/2000 г. е посветен на полската литература на 90-те.

Сп. Театър: бр. 3-4/1999 г. е посветен на Йежи Гротовски; бр. 3-4/2000 г. - на Тадеуш Кантор.

Сп. Европа 2001: бр. 3/2000 г. е посветен на Полша.