На "Славейков"
Мирча Елиаде
Окултизъм, магия и културна мода
Есета по сравнителна история на религиите
Превод Магдалена Куцарова-Леви
Издателство Прозорец
София, 2000
Цена 4,90 лева

Иван Младенов
Сгрешеният код
Академично издателство Марин Дринов
София, 2000
Цена 4,50 лева

Консерватизмът
Том II
Съставителство и студия Светослав Маринов
Издателство ГАЛ-ИКО и Център за социални практики
София, 2000
Цена 15 лева

Димитър Стайков
Да улучиш шестица
Опити върху живота на 6 театрални звезди
Издателство Епсилон
София, 2000
Цена 6,80 лева

Ричард Бах
Мост през вечността
От английски Мария Кръстева
Издателство Енигма
София, 2000
Цена 5 лева

Михаил Белчев
поезия
Издателство Габеров
София, 2000
Цена 8 лева

Анри Троая
Петър Велики
От френски Паисий Христов
Издателство Рива
София, 2000
Цена 7,50 лева