Познай себе си на Стефан Гечев

Лъже- романът,
Георги Василев

Неизтриваемият,
Младен Киселов