"Полският" брой на "Култура" излезе на 7 юли (бр. 26) и още същия ден от 18 часа беше представен в Полския институт в София. На краткото тържество, след което беше прожектиран филмът на Агнешка Холанд "Европа, Европа", говориха заместник-главният редактор на вестника Христо Буцев и отговорният редактор на страниците, посветени на Полша, Барбара Олшевска. Христо Буцев описа почти любовното отношение на списващите вестника към полската култура, която трайно присъства на неговите страници, и подчерта, че помощта на Полския институт прави възможно тази любов да се реализира по-често и по-богато. Барбара Олшевска говори за онзи дух на разбиране и толерантност, на интерес и задълбоченост, който е характеризирал работата й, и благодари на редакцията на вестника и на ръководството на Полския институт за идеята да излиза подобно приложение, като пожела то да се случва периодично.
Каквито са и намеренията на директора на Полския институт д-р Анджей Новосад и главния редактор на "Култура" Копринка Червенкова.

Н. В.