Културен коктейл

На "Славейков"

Награда на Емил Христов
Михаил Букурещлиев на 70, Манол Тодоров
Толерантност против, Евгения Иванова
Нашенци в Цариброд, Кремена Димитрова
Балетът на Болшой театър в София, Мария Русанова
Книгата Bysantica minora на Георги Каприев, Никола Антонов
Първа книжка на сп. Критика, Марин Бодаков
Изложба на Емил Попов и Ангел Станев, Весела Ножарова
Неновите Valori Plastici, Мария Спиридонова
Отело на Верди в Русе, Румяна Апостолова
Пловдивски дневници, Пенка Калинкова
Представяне на Култура в Полския институт