Изборът на "Култура"


Георги Каприев
bizantica minora
Издателство ЛИК
цена 4,90 лв


Изложба скулптура
Ангел Станев
Успоредно
Емил Попов
Изложбена галерия на СБХ


Широко затворени очи
Режисьор - Станли Кубрик
Кина Сердика, Витоша, Изток
Цена на билетите: 3,50 - 5 лева
Разпространява Александра филмс