Животът на формите
или защо Националната художествена галерия представя Георги Бакърджиев

Името на Георги Бакърджиев, макар да са изминали 100 години от рождението и почти 30 от смъртта му, е живо в културната ни памет. Много са домовете, в които се пазят и ползват негови творби - вази и блюда, купички, пластики. Бакърджиев има свои почитатели и колекционери. Авторитетът му като изследовател е доказан с книгите, посветени на българската керамика. И въпреки това отбелязването на неговия юбилей именно в Националната галерия у някои сигурно ще предизвика въпроси. Защото продължаваме да плащаме данък на предразсъдъка за деленето на изкуствата на изящни и приложни, факт абсолютно анахроничен за XX век.

Георги Бакърджиев, Ваза

И тъй, приемете тази изложба като позиция и като предизвикателство. Юбилейната експозиция на Георги Бакърджиев има точно определено място в глобалната програма, осъществявана от галерията през последните 5-6 години. Нашият интерес към изкуството на Георги Бакърджиев отива по-далеч от това да го покажем в цялата пълнота на неговата реализация - стил, който вече наложихме в досегашната си практика. Наистина ние представяме пътя на художника от 20-те до 60-те години с всичките линии и творчески насоки. За първи път публиката ще види и живописта на Бакърджиев.
Но главното, което ни води, е да покажем Георги Бакърджиев като фигура, в която се кръстосват и събират кардинални тенденции на нашето културно развитие. В творчеството му проблемът "България и Европа" и по-широко - "ние и светът" - може да бъде осмислен в множество срезове и проекции, и то с най-дълбоко основание. В него се сключват и цял ред теми, свързани с народната традиция и нейното органично врастване в модерната пластика. Съвършен майстор, владеещ езика на материята, Бакърджиев във всичко е творец на форми. Когато държите в ръка един негов съд, дъхът ви замира от удивление - силует, фактура, цвят, пластика са постигнати безукорно и естествено. Ние сме изправени пред истински феномен - самоукият майстор, достигнал върхове на виртуозност и най-висш артистизъм. Един Бог знае от колко извори е пил. Но пред работите му можем да почувстваме какво е това "живот на формите". Впрочем неслучайно така е нарекъл знаменитата си книга Анри Фосийон, чиито лекции Бакърджиев е слушал някога в Сорбоната.
За изкуството на XX век именно във формата е ключът към изкуството. Георги Бакърджиев е едно от неговите български лица.

Ружа Маринска