До 6 септември т.г. след залез слънце на прожекционната стена на покрива на сградата Zuerich-Kosmos-Gebaeude (Wien-2, Lasallestr. 7), както и в Kunstcontainer към "Бургтеатер", между 11 и 21 ч. може да се види лазерно обработеното видео на Робърт Уилсън "Z2 - the sleeping room of people who did not know each other" (Z2 - помещение за преспиване на хора, които не се познават един друг). Видеото е преработка на снимки и филмов материал от миналото и настоящето на Втори виенски квартал, т. нар. Леополдщат. То е поетична метафора, която се заиграва с една зала, в която прогонените жители от бившия еврейски квартал Леополдщат преспиват в нощта преди депортацията си.

К