Нови музикални директори

Приключиха конкурсите за главни директори на оперно-филхармоничните дружества в Бургас, Варна, Пловдив и Русе и за директори на Държавния музикален театър "Стефан Македонски", на ДАНПТ "Филип Кутев", на Държавната филхармония във Видин и на Плевенската филхармония с открита оперна сцена.
Всеки от допуснатите кандидати трябваше да защити своята програма за организацията и дейността на съответния институт за бъдещите три години, както и конкретен репертоарен план за сезон 2000-2001.
Комисията по провеждането на конкурса за оперно-филхармоничните дружества бе в състав: председател Руслан Райчев - диригент, и членове доц. Пламен Карталов - директор на СНО, проф. Жени Захариева - председател на СБМТД, проф. Виктор Чучков - председател на СБК, проф. Павел Герджиков - зам.-ректор на ДМА и председател на Националната комисия за музика и танц, доц. Калина Богоева - хореограф, Олга Шурбанова - музиковед, Симеон Щерев - професор в ДМА, Росен Миланов - диригент, Борис Данаилов - културолог, директор на НЦМГИИ, Петя Латинска - старши експерт-юрисконсулт в МК, както и по един представител на съответната община и на областната администрация.
За главни директори следва да бъдат назначени: ОФД - Русе: Георги Димитров, ОФД - Пловдив: Андрей Андреев, ОФД - Варна: Христо Игнатов, Държавната филхармония - Видин - Мирослав Кръстев.
За ОФД - Бургас и за Плевенската филхармония с открита оперна сцена ще бъде обявен нов конкурс, тъй като никой от явилите се кандидати не е набрал регламентираните 70 % от възможния максимален брой точки.
В комисията за провеждане на конкурса за директор на ДМТ "Ст. Македонски" бяха: председател Михаил Ангелов - диригент, и членове проф. Жени Захариева - председател на СБМТД, Велислав Заимов - гл. секретар на СБК, Динко Чомаков - режисьор, експерт в Президентството на Република България, Васил Станилов - драматург, доц. Пламен Джуров - диригент, Анелия Янева - балетен критик, д-р Райна Чернева - културолог, началник отдел "Анализи и прогнози" в МК, Полка Александрова - юрист в МК.
За директор следва да бъде назначен проф. Светозар Донев.
Комисията за провеждане на конкурса за директор на ДАНПТ "Ф. Кутев" бе в състав: председател проф. д-р Николай Кауфман - музиковед и композитор, и членове проф. Жени Захариева, Теодоси Спасов - композитор и изпълнител, проф. Манол Тодоров - преподавател в ДМА, Юлия Христова - президент на НСО, Петър Льондев - композитор, Ирина Величкова - хореограф, д-р Райна Чернева, Наталия Александрова - експерт-юрисконсулт в МК.
За директор следва да бъде назначена проф. д-р Елена Кутева.

К