Културен коктейл

На "Славейков"

Книгата Албания и албанските идентичности
Предложение за създаване на театрална полиция в България, Георги Лозанов
Корейско и българско съвременно изкуство в СГХГ, Мария Спиридонова
Втора книжка на списание Сезон, Марин Бодаков
Изложба на членове на журита от Триеналето на сценичния плакат
Фестивалът Метъл 2000, Румен Янев
Матеус пасион от Бах, Боянка Арнаудова
Уточнение към статията на Митко Новков Lapsus Odiosus, Борис Николов
Отчет на Министерство на културата за първото полугодие, Никола Вандов
Нови музикални директори
Филмова поредица Магическите Балкани във Виена
Лазерно видео по сгради във Виена