География на класика

Според Елиът, за да се появи класик, са необходими поне три условия: зрелост на духа, зрелост на езика и зрелост на нравите. Вазов не заварва тези елементи наготово, той е самото им узряване. Не класикът, а условието за класичност в нашата литература. Класикът трябвало и да е всеобхватен - да обема и обработва различни езикови регистри, да изразява въжделенията на всякакви прослойки и групи хора, говорещи съответния език. Тогава все пак ни остава Вазов. но не едноименната сигнатура (от него и за него), запълваща цели 2 чекмеджета в каталога на Народната библиотека, не и събраните съчинения, заемащи цял рафт от домашната. Друга е Вазовата всеобхватност. Например, когато си по-малък и влакът профучава през Искърското дефиле, всеки път настойчиво се взираш нагоре към белите скали, чудейки се откъде точно е гледал дядо Йоцо. Класикът се е разпилял из географията, ширнал се е буквално и алегорически. А географията винаги е малко по-трайна от историята.

Биляна Курташева
150 думи за Вазов