Честито!


Наум Шопов може би наистина навършва 70 години, но това някак няма значение. Просто е повод да прочете ласкави текстове за себе си, за своя необичайния си талант, за невероятните си роли, за огромната радост, с която е дарявал своите зрители.
Съзнавам спорността на крайните квалификации, но за да не се замъгляват нещата, може да се каже и така: най-големият български актьор навърши 70 години.
Скептични към всичко и всекиго, младото поколение в нашия театър към малцина запази отношение на святост, с малцина мечтае да работи заедно. Наум Шопов е пръв в този късичък списък. Какво повече може да се каже?
Преди няколко години по повод работата му в "Последният запис" от Бекет (режисьор - Крикор Азарян, Народен театър "Иван Вазов") бях написал текст със заглавие "Ecce Naum". Наум Шопов заслужаваше много по-добър текст, но поне бях лаконичен и ясен в заглавието.
Честито, огромни Актьоре. Само имай здраве и сили, за да могат и други поколения да са те гледали на сцената - защото такъв талант не се повтаря.

Н.В.