Точният Левски

"Васил Левски. Документи" съдържа автографи, диктувани текстове, документи, съставени с участието на Левски, преписи, фотокопия, публикации и снимки. Изданието ще бъде осъществено в два тома от Народната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" и Общобългарския комитет "Васил Левски". Съставители на първия том, представляващ факсимилно издание на документите, са Крумка Шарова, Кирила Възвъзова - Каратеодорова (двете са и редактори на тома), Тодорка Томова и Цветолюб Нушев, а художник на книгата е Кънчо Кънев. Очакваният втори том ще бъде коментарен. Книгата е отпечатана в 700 екземпляра с твърда подвързия. Факсимилното издание на документите съдържа както уводни думи от проф. Дойно Дойнов, така и "Документите на Васил Левски. За новото двутомно издание на известните и някои данни за изгубените" от проф. Крумка Шарова и "Археографско-исторически предговор" с автори Тодорка Томова и Цветолюб Нушев.
С тази изключителна книга писмовният Левски става още по-видим, а строгите и непоколебими очертания на архивата му са извоювани от едрите полета на митологията. "Васил Левски. Документи" (т.1) става законникът, чрез който изследователската работа върху делото на Апостола ще бъде внимателна и истинна.
И встрани от всичко друго, каква висока култура на пишещата ръка е притежавал Левски!

М.Б.