Отворено писмо

от Дружествения съвет на Дружеството
на пловдивските художници


С това писмо искаме да декларираме нашето категорично становище относно функциите на изложбения комплекс на ул. "Шипка" 6, София, и възникналите спорове и претенции към този имот.
Изложбеният комплекс на ул. "Шипка" 6 през изминалите десетилетия се утвърди като уникален форум на пластическите изкуства в България. В тази сграда се провеждат различни по характер творчески изяви, обхващащи както международни, национални, така и гостуващи изложби.
Достатъчно е да се споменат само такива прояви като международното триенале на живописта, международното триенале на графиката, есенният салон и много други, които показват, че дори в такъв кризисен период за изкуството и културата на България творческият потенциал и дръзновение на българския художник не е угаснал. От особено значение за българската пластическа култура е фактът, че именно в изложбените пространства на "Шипка" 6 се провеждат редица изложби, които нямат комерсиален характер, представят се оригинални идеи, намерили своя пластически израз и авангардни прояви на много български художници, за които пазарът е затворен. Всичко това показва, че "Шипка" 6 не е само изложбено пространство, а единственото място за срещи от подобен ранг и подобен род, място, където могат да представят творческите си постижения художниците, обединени в различни групи в България, живеещи и работещи извън столицата. "Шипка" 6 е емблематично място не само за българските художници, но и за всички, които имат отношение към пластическите изкуства и са техни ценители. Промяната на функциите на сградата на "Шипка" 6 ще се отрази не само върху възможностите да се показват експозиции от различен характер, но и върху цялостния художествен живот в столицата и в България. "Шипка" 6 е не само сграда, съседстваща с институции като НХГ, Националната библиотека, СУ "Климент Охридски", но и своеобразен културен център с течащи културни прояви, които допълват общата културна дейност на тези институции, изграждаща съвместно с тях своеобразен културен комплекс.
Нашето категорично становище е, че всяко изменение на функциите на тази сграда ще наруши създадения ритъм и традиции, утвърждавани през изминалите години. Нека не се унищожава това, което е постигнато през годините с много усилия - то надали ще може да се създаде отново.
Зад изразеното становище застават мнозинството от членовете на ДПХ - Пловдив, общество на художниците "Филипопол". Пловдив, 20.7.2000


Зам.-председател на ДПХ - Пловдив:
Бисер Дамянов
Секретар на общество на художниците "Филипопол":
Николай Кучков