Въпреки ваканционния сезон, културната активност в Прага - европейски град на културата през 2000 г. - се държи на високо ниво. А Гьоте институт си отвоюва свое място в културния живот на града с откриването на ретроспективна изложба на Миис ван дер Рое в Националния технически музей. Представени са най-важните творчески периоди на изключителния архитект. Под влияние на по-важните му творби - немския павилион в Барселона от 1929 г. и жилищната сграда Тугендхат в Бърно, търсенията на модерната архитектура изоставят експерименталния си характер и достигат връха на своята зрелост. Елегантната стоманена и стъклена архитектура на Миис ван дер Рое се свързва с понятието "интернационален стил", което обединява различните стремежи на европейския архитектурен авангард.
Освен обемистата документация са представени и около 30 проекта на столове. Повечето от тях са оригинали от периода до 1935 г. Изложбата продължава до 15 октомври 2000 г.

Валентин Траянов
Прага