На пресконференция, проведена в Министерството на културата в последния ден на юли, заместник-министър г-жа Райна Гаврилова запозна журналистите с международната кампания "Европа, общо наследство" и с двете прояви, които се провеждат с активното участие на България: "Европейски дни на наследството в България" и "Културни маршрути на Югоизточна Европа - мултинационален проект на ИКОМОС/България". Архитектите Христо Ганчев (Национален институт за паметниците на културата) и проф. Тодор Кръстев (ИКОМОС/България) разказаха за дейността на техните организации по опазване на паметниците, по участието ни в кампанията, по определянето и разработването на културните маршрути. Разказаното е по посока на търсене на връзка между култура и туризъм, една популярна теза, по която толкова никой не спори, колкото и никой нищо не свършва. Включването на паметниците на културата в икономическата структура на туризма, може да доведе до там, че туристическата индустрия да инвестира в поддържането и реставрацията на паметниците, заяви арх. Ганчев. Проф. Кръстев запалено говореше за този нов културен феномен "културните маршрути", дефинирани като "системи от културни ценности, свързани с туристически и транспортни инфраструктури", които в Европа се превръщат във важен фактор за развитието на даден регион.
Беше съобщено, че през септември ще бъде отворена за посещение тракийската гробница в Свещари.

Н.В.