Изборът на "Култура"


Васил Левски
Документи
факсимилно издание
Том I
Народна библиотека Св. св. Кирил и Методий и Общобългарски комитет Васил Левски
София, 2000
Цена 80 лева