На 14 юли след дълго и тежко боледуване на 73-годишна възраст в Берлин е починал

Хартмут Хербот -

преводач от български и руски език.
Хартмут Хербот притежаваше висока отговорност към текста, поради което работеше бавно и преработваше много. Владеенето му на стилистиката и лексиката на българския език, особено от края на XIX и първата половина на XX век беше изключително. Чрез неговите познания, талант и прецизност на немски бяха претворени няколко десетки трудни текста от българската литература. Сред тях: "Записки по българските въстания", разкази и пътеписи от Иван Вазов, значителна част от творчеството на Йордан Йовков и Елин Пелин, "Антихрист", "Случаят Джем"; той беше редактирал скрупульозно превода на тетралогията на Димитър Талев. Предпочиташе да превежда Йовков и Лесков, които му бяха близки като чувствителност и езиково майсторство. Последното му желание - да преведе "Строителите на съвременна България" остана (поради липса на финансиране и интерес) неосъществено.
Нека почива в мир!

К