За моржовете
и журналистите


През лятото количеството на PH - изприказвани безсмислици в ефира се покачва до невероятни граници. Единствено извънредното събиране на парламента може не само да неутрализира PH, но и да осмисли радиоречта.
Работата на радиожурналистите през лятото прилича много на почиващия курортист.
Плажуващите изглеждат неумели, несръчни и спънати, когато лежат проснати като моржове до някоя локвеста течност (море, езеро, океан и др.). На такива приличат и журналистите, когато ресорните им люде също се припичат някъде, отмаряйки. Щом възкачите обаче курортиста на шезлонг, той автоматично придобива аристократичен изглед, скъсвайки на момента с моржовските проблеми на движението. Когато се завърнат информационните поводи по работните си места, журналистите също се облагородяват и започват да действат, сякаш никога не са били сковани.
Ако е вярно твърдението, че "медиата е съобщение", то тогава по новата лятна схема трябва да се приеме и още едно - че "журналистът е събитието". Няма ли събитие - журналистът е морж на сухо: прави неуверени движения, симулиращи работа, гледа с тъжни очи и най-вече се чуди какво да измисли. Има ли събитие - плува гордо и убедително в него. Проблемът е, че през лятото, освен че всички се оттеглят от активната сцена, мисълта започва да работи по-бавно и да се върти все около плажни неща. А тези плажни неща за част от широката аудитория остават само пожелание. Значи за възпитаните журналисти тази тема трябва да отпадне като обект на разсъждения. За какво тогава може да говори радиожурналистът? Повечето водещи запълват ефирното си време с дълбокомислени коментари на жегата. Твърде разочароващо, защото това е тема, по която могат да говорят всички. А нали казват, че този, който е пред микрофона, е по-особен, по-възвишен от останалите. Идеята за радиото, което е "близо до народа", се е изкривила и разтопила от топлината. По микрофона говорят прекалено обикновени хора, с толкова банални наблюдения и глупави изводи, че "простолюдието" става по-възвишено от "ефирнолюдието". Другата крайност - тези, които обичат да поучават останалите - през лятото е във ваканция или моржува.
Лятото е време за медийната изява на маргиналите. Само тогава те имат шанс да се появят и изявят. Цялото събитийно море е тяхно, защото големите моржове са на сушата. Тогава те са значими вече не само за себе си, но и по лятна принуда за журналистите.

Вяра Ангелова
От въздуха
подхванатоЖурналистът през лятото - коментари
за жегата