Еврейският спор на страниците на Култура

По повод статията Митът... на Еми Барух,
Красимира Зафирова

По повод писмото на Красимира Зафирова,
Христо Буцев