Издаденият от президента на Австрийската академия на науките германиста Вернер Велциг "Речник на фразеологичните изрази в списание "Факел", издавано от Карл Краус между 1899 и 1936 г." получи наградата "Prix logos 2000". Тази награда се присъжда всяка година от френската "Association Europeenne des Linguistes et des Professeurs de Langues" (AELPL) за пионерска работа в областта на езикознанието, съответно лексикографията. Журито е съставено предимно от известни френски учени. Между другото това френско отличие би трябвало също да напомня, че през 20-те години Карл Краус, "ce tres noble ecrivain autrichien" (един много благороден австрийски писател) неколкократно е бил предлаган за Нобелова награда от френски университетски професори. В австрийската преса това предложение е предизвиквало само презрение и подигравки, както може да се прочете във "Факел" (от февруари 1929 г.). Освен това речникът получава и награда за графичен дизайн от водещото американско списание за дизайн "Internationаl Design Magazine", Ню Йорк.

К