Стартира четвъртият национален конкурс "Развитие", в който ще се състезават непубликувани ръкописи на нови романи от български автори. Ще бъдат присъдени една Голяма и една Специална награда с общ фонд 2500 лева за откупка на авторските права, като отпечатването на отличените творби е осигурено от организаторите на конкурса.
Ръкописите трябва да са написани на български език и представени като стандартни печатни страници. Романите биват предлагани за участие от своите автори (или от техни пълномощници). След оповестяване на наградите ръкописите остават шест месеца в архива на конкурса. Тематични ограничения пред ръкописите няма.
Ръкописи се приемат до 21 декември 2000 г. на адрес: София 1618, бул. "Братя Бъкстон" 40, "Корпорация Развитие" (за конкурса), тел. (02) 955 61 30, 566 998.