Културен коктейл

На "Славейков"

Новооткрита гробница при Старосел, Лолита Николова
Фолклорният празник в Копривщица, Маргарита Гочева
Балкански сюжети, Жерминал Чивиков
Самуиловата държава на сръбския историк Пириватрич, Васил Гюзелев
Книгата Жестока дама, Марин Бодаков
Българо-южнокорейски симпозиум по анимация, Иван Веселинов
Разговор с Франсоа-Кристоф Марзал и Ромед Видел, Мила Войникова
По повод думите за Вазов на Румен Леонидов, Цветан Ралчевски
Френска награда за пионерство в езикознанието

Национален конкурс Развитие за български романи