Дано

На авантитула на "Мислите" е написано: "Мъдростта, която иде отгоре, е първом чиста, после мирна, снизходителна, отстъпчива, пълна с милосърдие и с добри плодове, безпристрастна и нелицемерна (Иаков 3:17)". И в съдържанието четем имената на Американския и Австралийски митрополит Йосиф (с "Радостта на благовестването"), на Георги Каприев, който изговаря края на хилядолетието, видян през неговото начало. А също Иван Билярски с "Небитието и историята", Калин Михайлов и "Християнинът и интелектуалната ситуация на времето", "В навечерието" на Красимир Крумов, кавичкосаното "Разомагьосването на света" от свещеник Марио Коев, "Градове" от Пламен Сивов и Илиана Сивова. Мариян Стоядинов е представен чрез "Съвременното религиозно образование - основни предизвикателства", а Георги Тодоров пише "Българското православно възраждане сега". И още Василис Михалелис, свещеник Людмил Спасов Петров, нови книги...
Всъщност сборникът "Мислите" е извънреден брой на великолепното списание за православна култура "Мирна", което настоява "за укрепване на общественото доверие към Православната църква и за превръщането на Православието в активна гражданска позиция". В "Мислите" участват както действащи свещенослужители, така и невъцърковени интелектуалци, пише съставителят на брошурата Георги Тодоров.
Обвити в древната пелена на консервативната християнска реч, дано тези мисли стоплят и въодушевят повече хора. Дано тази лингвистична пелена с времето да става по-плътна и прозирна. И дано да не е късно за всичко това.

М.Б.