Август '80 в полските филми бе програмата, която можеше да бъде видяна в Полския институт в София от 14 до 22 август. Тя е посветена на 20-годишнината от събитията в Гданск и учредяването на профсъюза "Солидарност". В програмата бяха включени познати както игрални филми ("Човекът от желязо" на Вайда, "Разпит" на Ришард Бугайски, "Триста мили до небето" на Мачей Дейчер), така и невиждани досега документални кадри, свързани с август '80 ("Работници '80", "Август", "Мина "Вуйек" и др.). Паралелно с филмите бяха изложени фотоси на Еразм Чолек, посветени на събитията в Гданската корабостроителница. Експозицията бе обогатена от документи, предоставени от Държавна агенция - Главно управление на архивите.

К