Август в изкуството е озаглавена новата инициатива във Варна (сякаш да напомни, че септември от години е "резервиран" за Есенните изложби в Пловдив). Подзаглавието е "Дни на пластичните изкуства" (16 - 31 август 2000). Представят се, както пише в дипляната, "около 100 значителни съвременни художници от различни поколения, чиито творби ще бъдат експонирани в 18 изложби в различни изложбени пространства".
Изкусително е да се отбележат целите, пак според дипляната: "Във Варна се ражда още един фестивал, който иска да посочи стойностите, високите равнища на художественото изразяване, различните пътища на креативното мислене днес, свободата и индивидуалния избор в естетическата интерпретация на личния и глобалния свят". Амбициозни задачи, както се вижда, особено по линия на високите равнища и тяхното посочване...

Д.П.