Откритията в Старосел

Тракийският царски център Старосел - сензацията Разговор с Георги Китов - ръководител на разкопките