Август в изкуството е новият фестивал във Варна, открит на 16-ти и закрит на 31-ви с дискусия в градската галерия. Всяка вечер се е откривала поне една изложба, в някои случаи и две (плюс акция на рибарския плаж на 23-ти) в държавни музеи и частни галерии. Събитието е мащабно, без да е патетично, и успешно като цяло, независимо от неизбежните в такива случаи компромиси.
Вероятно един от тях е странната анонимност на събитието - нито в дипляната, нито на плаката са упоменати хората, които са го организирали. На дискусията се разбра, че в основата на екипа е Румен Серафимов, който е и автор на названието. Той е и куратор на три от изложбите, включително на изложбата от инсталации и видеоарт в Археологическия музей - любимо на концептуалистите пространство, което у нас те използват от началото на 90-те.
Последната изложба, която се откри, бе "Светлинни проекции" на галерия "Ирида". Посвоему също анонимна - тя бе открита от Даниела Костова и Весела Ножарова (но не стана ясна ролята й в събитието) - експозицията се очерта като обща, изградена от работи на художници, малка част от които са се съобразили с темата. Забавен момент преди откриването бе инсталирането на творбата на Кольо Карамфилов. Авторът отсъстваше по уважителни причини и колегите му Станислав Памукчиев и Коста Денев старателно (макар и с подръчни средства) опушиха стената над кибритените клечки...

Д.П.