Да улучиш шестица

Книгата на Димитър Стайков "Да улучиш шестица" има подзаглавие, което обяснява съдържанието й: "Опити върху живота на 6 театрални звезди". Звездите са актьорите Владимир Пенев, Йосиф Сърчаджиев, Мария Кавадаркова, Ивайло Христов, Стоян Алексиев и Стефан Данаилов. Това са шест портрета или опити за биография на големи български актьори, които определят лицето на съвременния български театър. Като опитен театрал Димитър Стайков знае какво е да посочиш само шест, още повече тъкмо тези шест от актьорите, да ги наречеш "богове от Олимп на българския театър"... Затова споделя, че е искал да нарече книгата си "Моите актьори". Така той вади пред скоба всякакви оспорвания на достатъчно безспорния си избор. И "улучва шестицата" и в двата смисъла.
По-големият риск все пак е другаде. Жанрът на книгата е необичаен. В него авторовите критически наблюдения върху творчеството на шестимата са съчетани с разкази на техни близки и приятели, със спомени на автора от срещи с тях. Димитър Стайков откровено заявява в предговора си: "Шестте портрета или есета са журналистически по стил. В тях се преплитат интервюта, рецензии, дневници, спомени, лични преживявания. Далеч съм от мисълта, че съм описал цялата истина за шестимата актьори. Не искам да изям хляба на други, които ще дръзнат." Някак снизходително авторът сякаш казва на своите колеги-театроведи: Смятам, че това е нужна и интересна книга. Тя не е строго изследване на творчеството на любими мои актьори, в нея съм аз със своите пристрастия, вкусове, изживени удоволствия и, ако щете, с моя живот. Ще съм свършил работата си, ако разказът ми успее да увлече широк кръг читатели. Вие пишете за професионалистите, за избрана аудитория... Този отказ от амбиция за научност (каквото и да значи това) рискува да "олекоти", да "пожълти" разказа.
С това съзнание, и при това последователно прокарано, е градена книгата. На места тя предизвиква несъгласия, някои интерпретации на връзките между живота на персонажите й и техните роли е спорна или повърхностна. Но книгата се чете с интерес, а това никак не е малко за една българска книга, свързана с театъра.

Никола Вандов

Димитър Стайков.
Да улучиш шестица.

Опити върху живота на 6 театрални звезди.
Издателство Епсилон.
С. 2000.