Центърът за изкуства Сорос обявява годишния конкурс по проект "Преводи", който се осъществява съвместно с Центъра за развитие на книгоиздаването на Институт "Отворено общество", Будапеща.
Целта на проекта е да подпомогне превода и издаването на книги в областта на хуманитарните науки, които не са били публикувани на български език. Основният акцент през тази година ще бъде върху съвременни изследвания в областта на хуманитаристиката. Разработен е нов пакет от тематични модели. Представяме ви списък с приоритетните за конкурса тематични модули:

Nation-building and Nationalism
Multiculturalism
Globalization
History and Memory
Rethinking Social Science
Information Society

Social Capital/Cooperation Theory
Complexity, Risk and Reflexivity

European Identity and European Integration
Contemporary Democratic Theory

The Social Context of Economics
Economics and Ethics
Economic Policy and Social Justice
Migration and Refugees
Criminal Justice and Crime Prevention
Corruption, Transparency and Public Service Ethics
Public Health
Policy Analysis and Public Administration

Mental Health
Depression and Suicide

New Political Geography
Area Studies: Southeastern Europe

Издателствата, които проявяват интерес към проекта, могат да кандидатстват с три заглавия от предложените списъци и до две допълнителни заглавия.
Крайният срок за кандидатстване е 15 септември 2000.
Попълнените документи трябва да бъдат изпратени на адрес: Център за изкуства "Сорос", ул. "Ангел Кънчев" 19, за проект "Преводи". За допълнителна информация, моля обръщайте се към Милена Делева, координатор на проекта, на тел. 02/9804924, 9800244; e-mail: mdeleva@sca.osf.bg; интернет страница: www.sca.bg/tp