Изборът на "Култура"


Иван Вазов и

Албена Хранова, Александър Кьосев, Амелия Личева, Ани Илков, Биляна Курташева, Благовест Златанов, Бойко Ламбовски, Бойко Пенчев, Боян Манчев, Валери Стефанов, Владимир Трендафилов, Галин Тиханов, Георги Господинов, Георги Данаилов, Емил Андреев, Емилия Дворянова, Инна Пелева, Искра Панова, Йордан Радичков, Константин Илиев, Кристин Димитрова, Мартин Карбовски, Милена Кирова, Милена Цанева, Мирела Иванова, Михаил Неделчев, Никола Георгиев, Румен Леонидов, Силвия Чолева, Симеон Янев

Издание на фондация Пространство Култура

София, 2000