На "Славейков"
Джеръми Паксман
Англичаните
Портрет на един народ
Превод Боряна Джанабетска
Издателство Еднорог
София, 2000
Цена 9 лева

Рафаел Моше Камхи
Аз, войводата Скендер Бей
Спомени, писма, документи
ИК Синева
ИЦ Шалом
София, 2000
Цена 8 лева

Сърджан Пириватрич
Самуиловата държава
Превод Стефан Стоянов
ИГ АГАТА-А
София, 2000

Чертата
Щрихи от съвременната корейска поезия
Съставителство Куон Джин Чой
Издателство Ексел-М
София, 2000

Шиджо
класическа корейска поезия
Превод Куон Джин Чой и Людмила Атанасова
Издателство Ексел-М
София, 2000

Шаманката от картината
избрани корейски разкази
Съставител Куон Джин Чой
Издателство Ексел-М
София, 2000

Medieval Slavic Manuscripts and SGML
Problems and Perspectives
Средновековни славянски ръкописи и SGML
Проблеми и перспективи
Авторски колектив
Академично издателство Проф. Марин Дринов
София, 2000