На "Славейков"
Петер Естерхази
Спомагателни глаголи на сърцето
От унгарски Юлия Димитрова
Издателство Отечество-София
София, 2000
Цена 3,5 лева

Лион Фойхтвангер
Еврейката от Толедо
Испанска балада
От немски Ваня Пенева
Издателство ЖАР-Жанет Аргирова
София, 2000
Цена 7 лева

Господари на света?
Скритите цели на войната на Балканите
Сборник
От френски Валентин Тенев
Издателство Нова Зора
София, 2000
Цена 10 лева

Преводи от Димчо Дебелянов
Афродита
Антични нрави
от Пиер Луис
Изворът Света Клара
от Анатол Франс
Издателска агенция ФДК
София, 2000
Цена 7 лева

Анатол Франс
Престъплението на Силвестър Бонар
От френски София Д. Юрукова
Издателска агенция ФДК
София, 2000
Цена 5,80 лева

Роджър Стиър
Георг Мюлер
С упование в Бога
От английски Емилия Масларова
София, 2000
Издателство Нов човек
София, 2000
Цена 5,90 лева

Medieval Slavic Manuscripts and SGML
Problems and Perspectives

Средновековни славянски ръкописи и SGML
Проблеми и перспективи
Авторски колектив
Академично издателство Проф. Марин Дринов
София, 2000