От Адам и Ева до...

Стотината страници на "Музика -учебно помагало за осмокласници и тяхното обкръжение" с модерно и атрактивно дизайнерско решение (Борислав Кьосев и Цвятко Остоич) предлагат широк и плуралистичен, не-центристки поглед към развитието на цялата световна музикална култура "от Адам и Ева"..., та до наградите Грами'2000. Особено внимание е отделено на специфичните процеси, определящи битието на всички музики през ХХ век. "Ние само систематизираме историческото движение на музиката, но нищичко не искаме да ви внушим... Животът пред всекиго от вас предоставя достатъчно дълго време, за да направи той своите лични оценки" - декларират авторите и не отстъпват от това свое обещание. Обагреният от елегантно чувство за хумор жив, динамичен и диалогичен език, както и богатството на проблематиката в книгата издават желанието на авторите да установят близък и сърдечен контакт с тинейджърите, а и с тяхното обкръжение. Изданието прави впечатление и с тънкия вкус към детайла, проявен от целия творчески екип. А две странни симпатични същества, измислени от художничката Тоня Горанова, носят с достойнство ролята си на водещи и намигат приятелски на читателя от всяка страница.

Е. Д.