В Чешкия център от 14 септември до 10 октомври т.г. гостува изложба с фотографии на Мирослав Хуцек. Хуцек е роден през 1934 г. и е смятан за един от основоположниците на чешката журналистическа фотография. Творчеството му е оказало влияние върху облика на много от чешките илюстровани списания. Най-дълго - в продължение на 14 години - е работил за сп. "Млади свет". Напуска го през 1975 г. под натиска на политическите процеси на т.нар. нормализация.
Изложбата, на която присъстваше и самият Хуцек, беше открита от директора на Центъра г-н Бенда (двамата ги свързва приятелство от славните години на първите джаз-фестивали в Чехия) и представена от съпругата на фотографа. "Харесвам хуманизма на фотографията му", заяви тя. Заемайки позицията на наблюдател и регистратор на живота около себе си, Хуцек винаги се старае да дава някакъв свой, чисто личен втори план на видяното. Началото на работата му съвпада със следвоенния период и 50-те години. На мода са фотографиите на удовлетворени от труда си хора. След това настъпва рязка промяна. Появяват се нови теми, нови книги, нови фестивали. Хората се сещат, че искат да се забавляват, "да имат свой личен живот, да ходят на театър" и т.н. "Живеехме в интересно време", казва г-жа Хуцек.
Изложбата включва черно-бели фотографии от 1960 г. до сега. Те са самостоятелни творби или част от цикли. Някои са придружени с обстойни надписи, свързани с лични спомени на автора им. Например "Слепец разглежда статуята на Андерсен в Копенхаген" е придружена от цяло разказче за дъщерята на Хуцек и Андерсеновите приказки.

И.И.